De voordelen van bedrijfsfotografie

Wil jij jouw online én offlinemarketing voorzien van professionele foto’s die jouw bedrijf eruit laten springen? Maak het verschil met bedrijfsfotografie!
Flexxmarketing

Om erachter te komen waarom een missie en visie belangrijk is voor elk bedrijf, moeten we eerst kijken naar wat en missie en visie precies is en wat het verschil is tussen de twee.

Wat is een missie en visie?

De missie en visie van je bedrijf hebben alles te maken met strategie. Daarnaast is een missie en visie intern binnen een bedrijf ook belangrijk. Een duidelijke missie en visie geeft aan je medewerkers aan waar je voor staat én waar je voor gaat.
Dat is ook eigenlijk simpel gezegd hoe je missie en visie het beste kort kunt omschrijven. Een missie is waar je voor gaat en een visie is waar je voor staat.

Missie

Een missie is waar je voor gaat. Het lijkt erg vanzelfsprekend, maar niet iedereen heeft goed voor ogen waar ze voor willen gaan. Dit duidelijk op papier hebben staan, is een hulpmiddel bij het verder bouwen aan je bedrijf (je merk). Waar streef je naar en wat zijn je ambities voor de toekomst?

Een missie is vaak een doel voor een langere periode, meestal 5 tot 10 jaar. Bedenk dus goed voor jezelf wat je in die periode allemaal wil bereiken.

Hieronder heb ik een paar voorbeelden verzameld van een aantal bedrijven:

Ikea
‘’Een ruim assortiment van goed ontworpen, functionele woninginrichtingsproducten aanbieden tegen een zo laag mogelijke prijs, zodat zo veel mogelijk mensen ze kunnen betalen.’’

Dove
‘’Dove zet zich actief in om het zelfvertrouwen van alle vrouwen, en vooral jonge meisjes, positief te beïnvloeden en hen te inspireren om het beste uit hun leven te halen.’’

Unicef
‘’Aandacht en financiële steun stimuleren bij het grote publiek, bedrijven en overheden van België voor kinderen, hun rechten, en de programma’s van UNICEF.’’

Visie

Een visie is waar je voor staat. Deze is naar mijn mening ingewikkelder dan de missie. Waar je voor staat komt meer vanuit jezelf. Wat wil jij uitstralen met je bedrijf en hoe kijk je tegen dingen aan? Ook een visie gaat over het toekomstbeeld van je bedrijf. Een visie wordt vaak geformuleerd vanuit een ideaalbeeld voor jouw onderneming. Het hoeft dus nog niet zo te zijn, maar het maakt duidelijk waar er naar gestreefd moet worden als organisatie.
Een visie is vaak bedoeld voor korte termijn, maar veranderd niet regelmatig. Een visie zou je kunnen zien als een doel wat eigenlijk niet te behalen valt. Je streeft er naar en blijft er naar streven, want er is altijd ruimte voor verbetering.
Hieronder heb ik een paar voorbeelden verzameld van een aantal bedrijven:

Ikea
‘’Een beter dagelijks leven creëren voor zo veel mogelijk mensen.’’

Dove
‘’ Een wereld creëren waarin schoonheid een bron van vertrouwen is in plaats van angst.’’

Unicef
‘’ Een wereld die alle kinderen een waardig bestaan biedt en waarin de rechten van het kind gerespecteerd worden.’’

Waarom een missie en visie belangrijk is

Een missie en visie zou je kunnen zien als het visitekaartje van je organisatie. Met je missie en visie maak je in een paar zinnen duidelijk waar je organisatie voor staat en waar je voor gaat. Ook zijn ze belangrijk voor je strategie en positionering. Hoe wil je in de markt staan?
Ook werkt een missie en visie om medewerkers te motiveren. Hiermee hebben ze duidelijk voor ogen waar jij met je bedrijf heen wil gaan.