Privacyverklaring

Privacyverklaring van Flexxmarketing B.V.

Flexxmarketing B.V., gevestigd aan Kering 2 – 0003, 8072 TD Nunspeet, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is opgesteld om je uit te leggen hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21-07-2022. 

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Flexxmarketing B.V.
info@flexxmarketing.nl
Kering 2 – 0003
8072 TD Nunspeet

Persoonsgegevens die wij verwerken

Flexxmarketing verwerkt enkel persoonsgegevens wanneer hier toestemming voor is gegeven. Deze gegevens hebben enkel betrekking op het aanvragen van informatie en welke hiervoor benodigd zijn. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens zoals e-mailadressen en telefoonnummers
 • KvK nummer
 • Bankrekeningnummer
 • BTW-nummer
 • Inhoud van communicatie
 • IP-adres en locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website-bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@flexxmarketing.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden: 

 • Het onderhouden van contact
 • Het leveren van een goede en efficiënte dienstverlening en het verbeteren hiervan
 • Het verrichten van administratieve handelingen waaronder de facturatie
 • Marketing (o.a. het verzenden van onze nieuwsbrief)
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
 • Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en informatie op de website
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit betekent dat de persoonsgegevens bewaard worden zolang dit nodig is om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Flexxmarketing verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Flexxmarketing blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Flexxmarketing neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@flexxmarketing.nl. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Flexxmarketing B.V.) tussen zit.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Flexxmarketing en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@flexxmarketing.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Flexxmarketing wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https:// autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd dat onze websites cookies gebruikt. Door onze website verder te bekijken ben je er tevens mee akkoord dat we cookies plaatsen op jouw computer. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: Veilig internetten
Op deze website kunnen ook cookies worden geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.